FACULTIES

入試情報

経済学部

入試情報

募集定員および実施試験

※試験の詳細は各試験名をクリックしてください。

学科 経済学科 リーガルエコノミクス学科
募集定員 240名 110名
総合型選抜(第1回) 12名程度 6名程度
学校推薦型選抜(11月)/指定校制/普通課程 40名程度 19名程度
学校推薦型選抜(11月)/指定校制/専門課程 8名程度 5名程度
学校推薦型選抜(11月)/公募制/一般公募 18名程度 6名程度
学校推薦型選抜(11月)/公募制/スポーツ 10名程度 2名程度
総合型選抜(第2回) 4名程度 4名程度
学校推薦型選抜(12月)/指定校制/普通課程
学校推薦型選抜(12月)/指定校制/専門課程
学校推薦型選抜(12月)/公募制/スポーツ 若干名 若干名
一般選抜(前期日程) 90名 36名
共通テストプラス型選抜 10名 5名
一般選抜(後期日程) 8名 7名
共通テスト利用型選抜(A日程) 20名 8名
共通テスト利用型選抜(B日程) 5名 3名
共通テスト利用型選抜(C日程) 若干名 若干名