FACULTIES

入試情報

外国語学部

入試情報

募集定員および実施試験

※試験の詳細は各試験名をクリックしてください。

学科 英米学科 東アジア学科
募集定員 100名 50名
総合型選抜(第1回) 5名程度 5名程度
学校推薦型選抜(11月)/指定校制/普通課程 16名程度 10名程度
学校推薦型選抜(11月)/指定校制/専門課程 2名程度 2名程度
学校推薦型選抜(11月)/公募制/一般公募 7名程度 5名程度
学校推薦型選抜(11月)/公募制/スポーツ 若干名 若干名
総合型選抜(第2回) 2名程度
学校推薦型選抜(12月)/指定校制/普通課程
学校推薦型選抜(12月)/指定校制/専門課程
学校推薦型選抜(12月)/公募制/スポーツ
一般選抜(前期日程) 35名 15名
共通テストプラス型選抜 5名 2名
一般選抜(後期日程) 5名 2名
共通テスト利用型選抜(A日程) 10名 5名
共通テスト利用型選抜(B日程) 3名 2名
共通テスト利用型選抜(C日程) 若干名 若干名